new face diary

 caneta s/papel | 09 - 10- 2011



 tinta da china s/papel



 caneta s/papel | 2011



 caneta e marcador s/papel | 2011



 caneta s/papel | 2011



 marcador s/papel | 2011



 acrílico s/papel | 22 - 12- 2011



 carvão s/papel | 2011




acrílico s/papel | 2011



acrílico s /papel | 26-12-2011



caneta s/papel | 2011



tinta da china e caneta s/papel | 2011



tinta da china s/papel | 18 - 12 - 2011



acrílico s/papel | 2011



 tinta da china s/papel | 2011



 
carvão s/papel | 2011



marcador e grafite s/papel | 2011



caneta s/papel | 2011




acrílico s/papel | 2011





acrílico s/papel | 2011




acrílico s/papel | 2011




lápis de cera s/papel | 2011




 caneta preta s/papel | 2011




acrílico s/papel | 2011




 tinta da china s/papel | 2001




 marcador e barra de grafitte s/papel | 2011
  



  carvão s/papel | 2011




 marcador s/papel | 2011




tinta da china s/papel | 2011




caneta s/papel | 2011




marcador s/papel | 2011